Lijecenje u inozemstvu jeftinije


Liječenje u inozemstvu može biti jako skupo posebno u EU.

Ako to želimo potrebno je na vrijeme misliti i osigurati se. Jednostavno godišnjom premijom imate mogućnost imati najbolje liječenje u inozemstvu kada vam to bude najpotrebnije.

Ovo je vjerojatno najpovoljniji način da smanjite troškove liječenja u inozemstvuProjekt Best Doctors čini zajednica od 53.000 vodećih svjetskih liječnika sa 450 područja medicine, koji djeluju u 40 zemalja i čije usluge do sad koristi 30 milijuna osiguranika.

Pristup najboljim svjetskim liječnicima
2 Drugo liječničko mišljenje za sve bolesti
3 Liječenje u inozemstvu do iznosa od 2 milijuna eura

-------------------------------------------------------------------------------------
Liječenje u inozemstvu preko HZZO

Osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja - skraćeni naziv EKZO ili, na engleskom jeziku European Health Insurance Card - te skraćeni naziv EHIC.
Temeljem EKZO, osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a.
 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje svoje osiguranike na liječenje u inozemstvo upućuje kada medicinski stručnjaci procjene da su u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske iscrpljene sve mogućnosti liječenja. Pacijenti se na liječenje upućuju na osnovi vlastitog zahtjeva, na osnovi odgovarajuće medicinske dokumentacije i obveznog prijedloga za upućivanje na liječenje u inozemstvo koji daje doktor specijalist ili liječnički konzilij iz referentnog centra Ministarstva zdravlja nadležnog prema dijagnozi bolesti pacijenta za koju se predlaže upućivanje na liječenje u inozemstvo, kao i doktor specijalist ili liječnički konzilij druge ugovorne zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi, s prijedlogom jedne ili više inozemnih zdravstvenih ustanova koje mogu obaviti traženo liječenje, te nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a. U slučaju da HZZO zahtjev za liječenje u inozemstvu dobije od Referentnog centra nadležnog prema dijagnozi bolesti pacijenta za koju se predlaže upućivanje na liječenje u inozemstvo, takvi se zahtjevi pozitivno rješavaju u roku od 48 sati.
 
Pacijent prvo plaća sve sam, a naknada stiže za 60 dana. Svi zahtjevi za povratom novca rješavaju se u zakonskom roku od 30, odnosno 60 dana, određenom Zakonom o općem upravnom postupku

---------------------------------------------------------------------------------------
Preporuka je da ako imate mogućnost platite osiguranje best docors i  ne brinite više o cijeni liječenja u inozemstvu.
 
 

Nema komentara:

Objavi komentar